گلاسر | جی فایل

پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل ویرایش

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل ویرایش

محصول * پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل ویرایش* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت با عنوان واقعیت درمانی گلاسر در25 اسلاید قابل  ویرایش مقدمه:در بسیاری از موارد واقعیت درمـــانی (Reality  therapy) یا نظریة کنترل (Control  theory) همطراز با درمان هستی  گرا (Existential    therapy) ، درمان شخص- محور(Person-centered therapy) و گشتالت درمانی(Gestalt  therapy) دانسته شده است. درقیاس با این سه نظریه، واقعیت درمانی بر دنیای پدیدارشناختی(Phenomenological) مراجع تمرکز کرده و برطریقی ذهنی  تأکید می کندکه شخص به واسطةآن دنیای اطرافش را درک کرده و نسبت به آن، برمبنای نوعی کانون ارزیابی درونی ، واکنش نشان می دهد . گلاسر(Glasser, 1985) بر این اعتقاد است که ما دنیا را بر اساس زمینه یا بافتی ازپنج نیاز اساسی ونیازهای ژنتیکی خود ادراک می کنیم؛ ودرک ما از آن بر مبنای واقعیت خود دنیا نیست.  مراجعان هم در دنیای بیرونی (یا دنیای واقعی) زندگی می کنند و هم در جهان درونی شان (یعنی دنیایی که ادراک کرده اند). گلاسر تأکید می کند راهی وجود ندارد که ما بدانیم دنیای واقعی موجود چگونه رفتارمان را تحت تأثیر قرار می دهد، اما راهی&nbsp … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت