پاورپوینت | جی فایل

پاورپوینت جو (اتمسفر)

دسته بندی: علوم پایه

پاورپوینت جو (اتمسفر)

محصول * پاورپوینت جو (اتمسفر)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

پاورپوینت جو (اتمسفر)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش: 25 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مشخصات پروازي يا مأموريت هواپيما به شرايط اتمسفري كه هواپيما در آن در حال پرواز مي‌باشد، بستگي دارد. چونكه حالت اتمسفر هر روز فرق مي‌كند، امكان ندارد كه بتوان مأموريت پروازي را دقيق تعيين نمود. بدون اولين تعريف دقيق از حالت اتمسفر اين تفكر ما را كاملاً به سمت تعريف اتمسفر استاندارد مي‌برد كه در آن مقادير استاندارد اتمسفر يعني فشار و دما و چگالي (دانسيته) را در هر ارتفاع مي‌دهد.     فهرست مطالب و اسلایدها: جو Atmosphere لایه های جو در اينجا سه نكته قابل ذكر است تغييرات پروفيل دما در اتمسفر استاندارد شرايط اتمسفر در سطح دريا … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 15         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 5(مسئولیت های پیامبر) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 15         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 6(پیشوای اسوه) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 16         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 7(امامت، تداوم رسالت) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت سنگ ها سخره ها و خصوصیات آنها

دسته بندی: علوم پایه

پاورپوینت سنگ ها سخره ها و خصوصیات آنها

محصول * پاورپوینت سنگ ها سخره ها و خصوصیات آنها* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

پاورپوینت سنگ ها سخره ها و خصوصیات آنها                   نوع فایل: power point  قابل ویرایش: 18 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: .Iسنگ های اشتعالی (Igneous rocks )  که  بنام سنگ های آتشفشانی نیز یاد میشوند این نوع صخره ها یا سنګ در  زیر زمین ویا هم در روی زمین تشکیل و ترکیب میشوند. .Aسنگ های اشتعالی زیر زمین زمانی تشکیل میشوند که مواد  ذوب شده (مگما) در زمین ته نشین و در کیسه های کوچک قرار گرفته و  مگما بتدریج سرد شود.  .Bسنگ های اشتعالی (Igneous rocks ) در جریان آتشفشانی کوه های آتش فشان (volcanoes )  زمانیکه مگما به روی زمین قرار می گیرد نیز تشکیل میشوند. زمانیکه مگما (مواد ذوب شده) در روی زمین قرار بگیرد بنام لاوا (lava یاد میشود که از سرد شدن همین لاوا صخره های اشتعالی بمیان می آید. .Cسنگ های اشتعالی قدیمترین نوع سنگ در کره زمین ما می باشد.     فهرست مطالب واسلایدها: Igneous سنگ های اشتعالی یا آتشفشانی Sedimentary سنگ های رسوبی Metamorphic سنگ های که از حالت اصلی خود تغییر شکل کرده باشد یا دیگر گون ش … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 8(جان و جانشین پیامبر) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 19         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 9(وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 10(احیای ارزش های راستین) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت اسكيزوفرني(روان گسيختگي)

دسته بندی: علوم انسانی

پاورپوینت اسكيزوفرني(روان گسيختگي)

محصول * پاورپوینت اسكيزوفرني(روان گسيختگي)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

پاورپوینت اسكيزوفرني(روان گسيختگي)                   نوع فایل: power point  قابل ویرایش: 46 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: ملاكهاي تشخيصي DSM-IV-TR براي انواع فرعي اسكيزوفرني نوع پارانوئيد نوعي اسكيزوفرني است كه در آن ملاكهاي زير حاكم است: الف- اشتغال ذهني با حداقل يك هذيان يا توهم هاي مكرر شنوايي ب- هيچ يك از اين موارد وجود نداشته باشد: تكلم نابسامان، رفتار نابسامان يا كاتاتونيك، حالت عاطفي تخت يا نامناسب. نوع نابسامان(disorganized) نوعي اسكيزوفرني است كه در آن ملاكهاي زير حاكم است: الف- هرسه مورد زير به نحو برجسته اي وجود داشته باشد: 1- تكلم نابسامان 2- رفتار نابسامان 3- حالت عاطفي تخت يا نامتناسب ب- ملاكهاي نوع كاتاتونيك در كار نباشد. نوع كاتالونيك نوعي اسكيزوفرني است كه در نماي بالينيش لااقل دو تا از موارد زير به طور غالب وجود دارد: 1- بي حركتي به صورت جمود عضلاني(كاتالپسي) كه انعطاف مومي شكل (waxy flexibility) را هم شامل مي شود، يا به صورت حالت بهت(استوپور). 2- فعاليت مفرط حركتي(كه به وضوح بي هدف است و تحت تأثير محركهاي خارجي نيس … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری)

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری)

محصول * دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری)* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری) دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         دانلود پاورپوینت دین و زندگی (2) درس 11(جهاد در راستای ولایت ظاهری) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب